W. Greving & Zonen BV

 

                   

 

     

 

 

  

Transportbedrijf W. Greving en Zn B.V.

 

 

Binnenlandse expeditie en kippertransport

  

Belangrijke doelstellingen van ons bedrijf zijn om optimaal te kunnen voldoen aan de eisen en wensen  van de opdrachtgevers.

 

Door een goede en flexibele relatie op te bouwen met onze klanten wordt getracht invulling te geven aan deze doelstelling.

 

Daarnaast wordt gestreefd naar

 

 een goed onderhouden en modern wagenpark en een open sfeer binnen de organisatie.